Barmhartigheid doen is voor mij iets doorgeven van de goede gaven die ik zelf ontvangen heb. Ik vraag regelmatig aan een diaconie wat hen bezig houdt en zorg ook dat ik er als predikant regelmatig bij aanwezig ben. Zo is het belangrijk om te weten wat de criteria zijn van de diaconie als het gaat om (financiële) attenties geven bijvoorbeeld met de kerst.