Bestuurder Hub: “Luister naar de levensverhalen van mensen en leef met elkaar mee, zodat we naast elkaar blijven staan”

Vroeger als kind kreeg ik van mijn ouders de sociale bewogenheid al mee. Ik groeide op in de Oostelijke mijnstreek in Limburg. Mensen konden in de winkel van mijn ouders op de pof kopen en kwamen dan aan het einde van de week betalen en als het weekloon niet genoeg was, dan was dat geen direct probleem. Ook waren er kinderen in de straat die mijn ouders te eten gaven. Het was vanzelfsprekend.

In Limburg heb ik het werk als bestuurder opgepakt en een stuurgroep geformeerd. We zetten ons in voor mensen met schulden en mensen die in armoede leven. Soms denk ik weleens…als ik het niet had opgepakt vanuit de kerken, wat was er dan gebeurd? In Heerlen en Kerkrade zijn er veel wijken waar armoede is. Deels heeft dat nog te maken met de sluiting van de mijnen. Met hoge werkeloosheidscijfers, weinig kansen voor ‘praktisch’ opgeleide mensen en veel mensen die laaggeletterd zijn.

Ik probeer net als de huidige Paus met m’n eigen benen in de modder te staan, want als je je geraakt laat worden door de rafelranden van de mensen in de samenleving, pas dan ontstaat er een vonkje in je hart dat nooit meer dooft.

Ik luister nog steeds naar het verhaal dat achter de mensen zit.

Ik vind het onze diaconale taak om als kerk en mensen betrokken te zijn: luister naar de levensverhalen van mensen en leef met elkaar mee, zodat we naast elkaar blijven staan.

Hub Vossen is:

  • Aalmoezenier Sociale Werken in het Bisdom Roermond
  • Voorzitter van Budgetcoaching Heerlen &
  • Voorzitter van de stuurgroep SchuldHulpMaatje in Parkstad
Terug naar Verhalen