Coordinator Henk droomt van een plek waar alle diaconale organisaties samenwerken

“In Zwolle zet ik mij samen met ruim 100 vrijwilligers in om een voorbeeld te zijn voor stadsgenoten die onze hulp nodig hebben op het gebied van financiën, werk(loosheid) of integratie. Met stichting Voor Elkaar Zwolle willen we een naaste zijn en mensen hulp bieden. We werken samen met de gemeente Zwolle, diaconieën, sociale wijkteams, ketenpartners. Ik wil graag naast kwetsbare stadsgenoten staan en ondersteunen in het zetten van een duurzame stap naar een menswaardig bestaan.

Inspiratie

In Zwolle zijn veel vrijwilligers initiatieven en actieve kerken. Dat inspireert mij: met elkaar mijn stad een stukje mooier maken. Eén van mijn dromen is dat er in de stad één plek is waar alle diaconale organisaties van betekenis (samen) werken. Een plek waar iedereen terecht kan met vragen over schulden. Vele nieuwe Zwollenaren vinden het nu vaak lastig om hun weg te vinden.

Samenwerking Kerken

Bij een aantal partnerkerken krijgt armoede en eenzaamheid (vaak directe gevolgen van mensen die ook met schulden leven) aandacht in de kerkdienst. Ook daar ben ik bij betrokken en zo organiseer ik samen met mijn collega ook bijeenkomsten voor diaconieën.  Met elkaar wisselen we kennis uit en bedenken we wat interessante thema’s zijn om over te prediken vanaf de kansel of als activiteit aan te bieden voor gemeenteleden.  Voorgangers informeren we ook over wat we doen tijdens een voorgangersontbijt. We hopen zo dat kerken ook keuzes maken in hun collecte doelen, maar ook meer bezig zijn met de vraag hoe je gemeenteleden kunt inspireren iets te doen voor mensen met schulden.

Dankbaar

Ik heb een gezin mogen ondersteunen tijdens een moeizaam proces om de juiste hulp te krijgen. Eén daarvan was de gezondheidszorg van de kinderen die in het geding kwam door een forse achterstand bij de zorgverzekeraar. Waar het in het reguliere veld niet lukte, is het gelukt om de zorgverzekeraar te benaderen en hebben we samen gezocht naar een passende oplossing die zorgde voor de juiste zorg voor de kinderen en minder stres. Toen de moeder van het gezin ook nog een baan vond, was ik blij en dankbaar, wetende dat het gezin met drie kinderen verder kon.

Ik wil mensen graag het volgende meegeven: ‘Doe waar je goed in bent en waar je hart sneller van gaat kloppen. Want als je je inzet voor je medemensen, dan heeft dat altijd effect. Het werkt echt!                                  

Henk Woertink
Projectencoördinator van Stichting Voor Elkaar Zwolle.

Samen met 100 vrijwilligers meedere projectcoördinatoren en (staf)medwerkers zet hij zich in voor SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en ParticipatieMaatje

Terug naar Verhalen