Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de Heer u zegenen in het land dat Hij u in bezit zal geven.

Deuteronomium 15: 4