Enquête

Je helpt ons er zeer mee om de website eens te bekijken en daarna deze vragenlijst over deze website in te vullen, zodat wij deze verder kunnen aanpassen met wensen van gebruikers. Uiteindelijk kunnen we daardoor kerken en SchuldHulpMaatje in staat stellen mensen met geldzorgen zo goed mogelijk te helpen.

De website heeft twee doelen:

  1. De website biedt zoveel mogelijk praktische achtergrond en materialen voor vrijwilligers in en rondom kerken en SchuldHulpMaatje, om mensen met geldzorgen te kunnen helpen of om voor henzelf hierover meer achtergrondinformatie te verkrijgen.
  2. De website stimuleert om kerken en SchuldHulpMaatje (nog) meer plaatselijk te laten samen werken, zodat er nog meer mensen met geldzorgen bereikt en geholpen worden en we van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Deze website is door SchuldHulpMaatje in samenwerking met- en mede mogelijk gemaakt door: