De keuze van Leo Bom: aan de slag als ‘maatje’

Toen Jezus hem riep, liet Petrus zijn netten meteen liggen. Welke keuzes maken gelovigen van nu in hun dagelijks leven? Met de laatste zin van Psalm 17 als inspiratie – ‘Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen’ – kiest Leo Bom (63) uit Woerden ervoor om mensen met schulden bij te staan als ‘maatje’.

Samen met anderen heeft u in Woerden een afdeling van SchuldHulpMaatje opgericht. Waarom?

“De tijd was rijp. Soms hadden we als diaconie van de hervormde gemeente geen echte oplossing voor mensen met schulden. Zij gingen van het ene financiële gat naar het andere. Als diakenen voelden we ons onbekwaam. Het onderwerp schuldhulpverlening stond ook op de agenda van de Raad van Kerken en de burgerlijke gemeente. We wilden iets dóén. SchuldHulpMaatje Nederland hielp ons op weg, met onder meer een bruikbaar handboek.”

Hoe helpt u mensen hiermee?

“Volgens een joodse uitleg van Psalm 17 moeten we gerechtigheid hebben gedaan om Gods gelaat te kunnen aanschouwen. Schuldhulpverlening raakt aan iets diepers. Mensen zijn hun vrijheid kwijt. Ze zitten in de klem. Elke dag moeten ze kijken hoe ze weer een dag verder komen. Dat maakt hen klein. Door mensen uit de schulden te helpen, help je hen om tot hun bestemming te komen.”

Wat betekent dit voor uw dagelijks leven?

“Als diaken had ik al eerder te maken met individuele hulpverlening. Dat betekent: optrekken met iemand, in alle stilte en vertrouwen, en als het goed gaat deze persoon weer loslaten. Ik denk dat we het effect van de coronacrisis gaan merken. We zullen het druk krijgen.”

Wat levert het u op?

“Veel inspiratie en voldoening. Met weinig van jezelf kun je veel betekenen voor anderen.”

Heeft u tips?

“Er zijn zoveel stichtingen, verenigingen en fondsen die iets goeds willen doen voor anderen. Zoek elkaar op. Samen kun je veel meer.”

Dit artikel verscheen eerder in het blad Petrus. (Tekst: Janet van Dijk – Foto: Jörgen Caris)

Terug naar Verhalen