Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.

Lucas 10:33