Profiel van een Maatje

Focus:
Vragen: Hoe kan ik zelf SchuldHulpMaatje worden?
  • Coördinator
  • Diaconaal verantwoordelijke
  • Vrijwilliger

Hier vind u het profiel en de eigenschappen die nodig zijn om een SchuldHulpMaatje te worden.