Micha Nederland: kerkenpakket

Focus:
Vragen: Dit is mijn vraag
  • SchuldHulpMaatje
  • Voorganger

Micha Nederland zet met de Micha Zondag sociale en ecologische gerechtigheid op de kerkelijke agenda. Dat doen zij, geïnspireerd door de bijbeltekst Micha 6.8. Daarin roept de profeet Micha op om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van God.

Micha Nederland wil mensen ráken. Toch gaat het ons niet alléén om de emoties van ons publiek. Het gaat ons om het veel diepere niveau van het hart. Daarom bieden we verdiepend materiaal in de vorm van preekschetsen, gebed- en liedsuggesties en werkvormen voor kinderen jeugdwerk.
We hopen dat dit kerkenpakket een schot in de roos mag zijn. Zodat ‘rijken’ geraakt worden door de armoede van hun ‘armere’ medemensen. En ‘armen’ positief getroffen worden door de medemenselijkheid van hun ‘rijkere’ naasten. Misschien gebeurt er dan ook nog iets anders en ontdekken ‘armen’ hoe groot de nood van de ‘rijken’ kan zijn en ‘rijken’ hoeveel de ‘armen’ hen vaak te bieden hebben….