Samenvatting SchuldHulpVerlening Nationale Ombudsman

Focus:
Vragen: Wat doet de overheid?
  • Bestuurder
  • Coördinator
  • Diaconaal verantwoordelijke

In dit onderzoek gaat de Nationale Ombudsman na in hoeverre Nederlandse gemeenten bij de toegang tot schuldhulpverlening de vier uitgangspuntspunten die hij formuleerde in het eerdere rapport “Een open deur”in de praktijk brengen.