Signaalposter A2

  • Bestuurder
  • Coördinator
  • Diaconaal verantwoordelijke
  • Voorganger
  • Vrijwilliger

Dit is een voorlopige versie. Er wordt nog gewerkt aan definitieve versie met bijbehorende set van 5 Signaalkaarten.