Waarom zouden wij in de kerk over geld praten?

  • Bestuurder
  • Diaconaal verantwoordelijke
  • Voorganger
  • Geld is een groot dagelijks probleem in het leven van de meeste mensen. Alarmerende statistieken onthullen de snel stijgende consumentenschulden. Rente en spaarstrategieën zijn dagelijkse thema´s uit het nieuws. Wat zegt de Bijbel?
  • Wist u dat in Bijbel ongeveer 500 verzen over gebed en 500 verzen over geloof staan. Terwijl er 300 verzen over geld geven aan de armen gaan, 700 directe verzen over geld en 2350 verzen over de omgang met geld en bezittingen.
    Jezus onderwees in meer dan een derde van Zijn gelijkenissen over geld. 15 procent van Zijn opgenomen woorden ging over de omgang met geld en bezittingen.
  • Deze brochure brengt het ‘probleem in de kerkbanken’ aan het licht en biedt een aantal praktische hulpmiddelen om kerkleiders in staat te stellen om bijbelse financiën in de gemeente aan de orde te gaan stellen.

Dit is een introductie van een brochure van 24 blz die besteld kan worden door een mailtje te sturen naar info@encour.nl. Prijs 5 Euro per stuk incl. verzendkosten.