/ Materialen
/ Materialen
  • Focus

  • Thema's

Gesprekskaarten – Encour

Gesprekskaartjes met instructie en toelichting.

Gedichtenbundel Medemens – Kerk in Actie

Serie ‘Medemens’ gedichtenbundels.

Meditatie van ds. Joost Schelling

Meditatie over een Johannes 5: 1-9.

Gedichtenbundel over barmhartigheid – Hub Crijns

Dichtbundel over Barmhartigheid.

Waarom zouden wij in de kerk over geld praten?

Een reis van financiëel discipelschap en vrijgevigheid beginnen

Het Micha Kerkenpakket: Arm raakt rijk – Rijk raakt arm

Uitgave bij Michazondag 2018 – met o.a. preekschetsen en gebeden,

“Zelf Sjöld”

Brochure bij de voorstelling “Zelf Sjöld” van ThemaTheater. Met teksten en onderwerpen die tijdens de voorstelling over armoede of schuldenproblematiek, aan de orde komen.

Jouw geld telt – Boek

Dit evenwichtig en prettig leesbaar boek helpt je ontdekken wat de Bijbel allemaal wel of niet over omgang met geld zegt.

40 dagen vastenkalender ‘groeien in financiële rust’

Er is een 40 dagen kalender voor in de vastentijd ontwikkeld om eens dieper te ontdekken wat de Bijbel zegt over omgaan met geld.

Boekje met alle Bijbel verzen over geld en bezit

In de bijbel staan 2350 verzen, direct en indirect over geld en bezit. In dit gratis e-boekje zijn al deze verzen opgenomen (Engels)

Naar de filteropties


Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de Heer u zegenen in het land dat Hij u in bezit zal geven.

Deuteronomium 15: 4