Over ons

Samen

Samen vinden we meer en eerder mensen in armoede en met (potentiële) schulden. We bereiken en ondersteunen ze naar een leven vrij van geldzorgen.

Samen zijn we er voor elkaar

Samen delen we onze talenten.

Samen zijn we op zoek naar het Goede leven.

Samen geloven we dat God iedereen een hoopvolle toekomst wil geven. Zo heeft Hij ons leven bedoeld.

Partners

SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. We vullen elkaar aan in de goede zorg voor mensen.

SchuldHulpMaatje: landelijke kerkelijke organisaties en lokale vrijwilligersorganisaties op het gebied van schuldhulpverlening die lid zijn van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Kerken: alle christelijke geloofsgemeenschappen, kerken, gemeenten, parochies, parochiële caritas instellingen, Vincentius verenigingen en alle overige (daaraan verbonden) christelijke netwerken.

Missie en visie

Onze missie is gericht op mensen met geldzorgen én om met elkaar te leven in vrijheid zoals als God het bedoeld heeft zodat niemand tekort komt.

Kerken en SchuldHulpMaatje hebben elkaar daarin nodig om samen meer en eerder hulpvragers te vinden, te bereiken en te ondersteunen naar een leven zonder geldzorgen.

Onze visie is dat iemand die hart voor jou heeft, je nieuwe hoop en perspectief geeft.

In kerken, bij SchuldHulpMaatje en onder iedereen die vanuit naastenliefde zich wil inzetten zijn veel mensen die er willen zijn voor anderen in nood.

Het is tegelijk een appèl aan iedereen om een goede rentmeester te zijn, niet vast te zitten aan je geld en je tijd, kennis, talent en geloof te delen met anderen.

Wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd hebben. Het verschil dat we maken in de levens van anderen bepaalt hoe betekenisvol het leven is dat wij leiden.

Nelson Mandela

Deze website is door SchuldHulpMaatje in samenwerking met- en mede mogelijk gemaakt door: