Resultaten van 3 jaar Samen Hart voor mensen

Het effect van drie jaar investeren in het samenspel tussen SchuldHulpMaatje-locaties en kerken lijkt effect te hebben. Zo blijkt uit de laatste peiling dat onze locaties meer dan de vorige peiling (2019) de samenwerking met kerken willen vormgeven en de communicatie hierop inrichten. Locaties en kerken slaan op diverse plekken de handen ineen.

Ook het aantal kerken dat zich wil inzetten voor het doorbreken van het taboe op geldzorgen en zich verdiepen in vroegsignalering is gegroeid in de afgelopen drie jaar. Zo zijn er de afgelopen 3 jaar 51 kerkenavonden (zowel online als offline) georganiseerd. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor hun rol op terrein van preventie.

Er zijn zeker ook aandachtspunten te noemen. Locaties blijven worstelen om het contact met kerken blijvend goed te onderhouden. Ook verschilt het contact per kerk. Volgens locaties hebben kerken hun eigen aandachtsgebieden wat de samenwerking bemoeilijkt. Hierop meer aansluiten lijkt in onze eerste try-outs met verbreding van de thematiek naar levenskruispunten een belangrijke sleutel te zijn.

Enkele resultaten:

– Er zijn 1300 exemplaren van het spel Taboedoorbrekers verspreid onder kerken en andere belangstellenden

– Er kwamen 18.000 unieke bezoekers op de website van samenhartvoormensen.nl met inspiratie, informatie en idee├źn voor kerken om het taboe op geldzorgen te doorbreken.

Download het verslag van 3 jaar Samen Hart voor Mensen >>>

Terug naar Verhalen