Tom Kolsters: ‘Doorbreek het taboe op geldzorgen, beginnend in je eigen kerk’

Toen Tom Kolsters, werkzaam bij SchuldhulpMaatje, in zijn eigen diaconie het gesprek aanging over geldzorgen en schulden, bleek dat vier van de acht diakenen wel eens te maken hebben gehad met verlies van een baan, met een enorme impact op het dagelijks leven van hun gezin. “Daar hadden we het nooit eerder met elkaar gehad.” Kolsters heeft een duidelijke missie: het taboe op schulden doorbreken, beginnend in je eigen kerk.

“De cijfers liegen er niet om”, aldus Kolsters. “Een op de vijf huishoudens in Nederland kampt met risicovolle of zelfs problematische schulden. Door de coronacrisis neemt dat aantal naar verwachting alleen nog maar toe.” Gemiddeld zoeken mensen met schulden pas na vijf jaar hulp. Kolsters: “Stel, iemand heeft in het eerste jaar een schuld van 1.500 euro, dan is deze vijf jaar later vaak vervijfvoudigd. Moet je je eens voorstellen wat het zou betekenen als geldproblemen veel eerder benoemd en besproken zouden worden? Dan zouden zoveel mensen eerder en beter geholpen kunnen worden!”

Red je het?
Mensen met geldzorgen schamen zich echter om over hun financiële problemen te praten en wachten daarmee tot ze echt geen andere uitweg meer zien. “Aan het begin van de coronacrisis,” viel Kolsters op, “was dit wel ineens een onderwerp van gesprek. Toen vroegen mensen elkaar naar hun baan, hun zaak, hun inkomen. ‘Gaat het, red je het financieel?’ Dat was bijzonder, normaal vragen we dat niet aan elkaar.”

Ga het gesprek aan
SchuldHulpMaatje, een organisatie die samen met lokale kerken mensen met geldzorgen of schulden koppelt aan een maatje dat hen helpt, wil met de campagne Samen Hart voor Mensen het gesprek over geldzaken op gang brengen. “Wij stimuleren kerken om hierover eerst maar eens in de eigen gemeente met elkaar in gesprek te gaan: als kerkenraad, diaconie of huiskring.” Via samenhartvoormensen.nl biedt SchuldHulpMaatje daartoe allerlei materialen. Zo is er het spel Taboedoorbrekers, dat bestaat uit 40 vragen, stellingen en uitspraken over geld en schulden, eenzaamheid en hulp, werk en perspectief. “Door dit gesprek eerst onderling te voeren, ervaar je wat het met je doet om over geldzaken en -zorgen te praten, en hoe je hierover zorgvuldig met elkaar in gesprek gaat. Een volgende stap kan zijn om het gesprek ook met anderen te voeren.”

Signaleren en erger voorkomen
Kerken kunnen een grote rol spelen in het bespreekbaar maken van geldproblemen, ziet Kolsters: “Schulden ontstaan na ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals verlies van werk, een scheiding, een overlijden. Mensen hebben dan veel aan hun hoofd, en zijn lang niet altijd in staat om alle financiële zaken op orde te houden of te overzien. Hoe mooi zou het zijn als we dan niet alleen vragen hoe het met iemand gaat, maar ook – net als in het begin van de coronacrisis – de vraag durven te stellen hoe iemand er financieel voorstaat.” SchuldHulpMaatje ondersteunt kerken en diaconieën graag om in dergelijke situaties het gesprek aan te gaan, om vroegtijdige signalen van geldzorgen te herkennen en om eventueel lokaal SchuldHulpMaatje te starten.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de Protestantse Kerk.


Het spel Taboedoorbrekers en andere materialen zijn te bestellen in onze webshop.

Terug naar Verhalen