In dit kleinschalig verkennend onderzoek willen we nagaan wat er nodig is om plaatselijke kerken, parochies en geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij hun betrokkenheid op mensen met schulden en hoe eventuele samenwerking met SchuldHulpMaatje hieraan kan bijdragen.

Een urgent probleem

n Nederland zijn er 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle en problematische schulden, oftewel 1 op de 5 huishoudens. Schulden veroorzaken veel stress en problemen in de sfeer van relaties, gezondheid, werk en welzijn.

Diaconale hulp

Plaatselijk zijn kerken, parochies en geloofsgemeenschappen op diverse manieren betrokken bij mensen in financiële nood, zowel met betrekking tot hun eigen leden als buurbewoners. Via stille hulp, voedselhulp, kledinghulp, inloopspreekuren en noodfondsen. Ook wordt er hulp geboden bij het invullen van ingewikkelde formulieren of de weg gewezen naar de hulpverlenende instanties.

Informatie over SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is in 2010 gestart vanuit een nauwe samenwerking van alle landelijke kerkgenootschappen en aantal christelijke organisaties. Momenteel actief in 123 gemeenten in Nederland met ruim 2500 vrijwilligers. SchuldHulpMaatje bereikt jaarlijks tienduizenden mensen met schulden via haar hulp websites en ruim 8000 mensen worden persoonlijk ondersteund door een getraind SchuldHulpMaatje. Met als doel schuldenvrij te worden en nieuwe schulden te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl

Doorbreken van het taboe

Doorgaans vragen mensen met schulden te laat op hulp en zijn de schulden inmiddels erg opgelopen. De inzet van SchuldHulpMaatje is gericht op preventie zodat mensen bij beginnende problemen vroegtijdig om hulp durven te vragen. Het doorbreken van het taboe rondom schulden en geldzorgen in kerk en samenleving kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Samen lukt het!

Graag willen we samen met kerken en geloofsgemeenschappen meer en eerder mensen met schulden vinden en beter ondersteunen om nieuwe schulden te voorkomen.

Door het invullen van dit onderzoek helpt u ons hoe dit nog beter te realiseren in Nederland.

Deze website is door SchuldHulpMaatje in samenwerking met- en mede mogelijk gemaakt door: