Enquête Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje

Focus:
Vragen: Wat levert meer Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje op?
  • Bestuurder
  • Coördinator
  • Diaconaal verantwoordelijke
  • Voorganger

Armoedebestrijding is van oudsher een belangrijke en mooie taak van de kerk. SchuldHulpMaatje werkt aanvullend op het werk van de kerken door met deskundig getrainde maatjes mensen met schulden te begeleiden naar een financieel gezond leven. Lees hier hoe we elkaar versterken om samen meer hulpvragers in beeld te krijgen.