Folder trainingen SchuldHulpMaatje

Focus:
Vragen: Hoe kan ik zelf SchuldHulpMaatje worden?
  • Diaconaal verantwoordelijke
  • SchuldHulpMaatje
  • Vrijwilliger

In deze folder staat een overzicht van trainingen en deskundigheidsbevordering die SchuldHulpMaatje aanbiedt aan vrijwilligers.