Meerwaarde Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje

Focus:
Vragen: Wat levert meer Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje op?
  • Bestuurder
  • Coördinator
  • Diaconaal verantwoordelijke
  • Voorganger

Lees hier wat de meerwaarde is van het versterken van het Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje met het oog op (potentiële) hulpvragers.